Bi uns kasch au der Santiklaus bueche. Oder hesch e Alass? Denn kömme mir au go intregiere. Bruchsch e Oschterhaas, denn bisch au bi uns richtig. Frog uns a unter alex.mueller@lifemail.ch.

Do e paar Föteli zum aluege.